Zespół Charytatywny

To parafialny wolontariat, opiekujący się chorymi naszej parafii. Polega on na odwiedzinach ludzi samotnych, starszych i cierpiących, potrzebujących pomocy materialnej i duchowej, przygotowaniu chorych do przyjęcia Sakramentu Pokuty, Eucharystii, a także Sakramentu chorych, czyli namaszczenia świętym olejem oraz organizowaniu dla nich wspólnych spotkań, jak np. dzień chorego, organizowania paczek świątecznych oraz pomoc osobom w potrzebie.

Zespół charytatywny tworzą osoby z Klubu Seniora, którym opiekuje się ks. Piotr Waligóra