Spowiedź

Jezus Chrystus nigdy nie zostawia swoich wyznawców samych, zawsze śpieszy im z pomocą. Jesteśmy grzeszni, każdy z nas ulega pokusom; święci są tylko w niebie. Z naszymi grzechami możemy przyjść zawsze do kratek konfesjonału, by wyznać je Bogu i prosić o przebaczenie. Kapłan posługujący w konfesjonale jest narzędziem w ręku Boga. To przez niego Miłosierny Ojciec odpuszcza nam grzechy. Warto jak najczęściej korzystać z tego Sakramentu Bożej Miłości, a nie czekać do Świąt Bożego Narodzenia, czy Wielkanocy. Bóg nie chce śmierci grzesznika, lecz by się szczerze nawrócił i miał życie. Szatan chce, byśmy trwali w grzechach, wtedy oddalamy się od Boga.

Warto przypomnieć warunki dobrej spowiedzi, które powinny stanowić drogowskaz podczas przystąpienia do tego sakramentu:

  • rachunek sumienia,
  • żal za grzechy,
  • mocne postanowienie poprawy,
  • szczere wyznanie grzechów,
  • zadośćuczynienie Bogu i ludziom.

Okazja do spowiedzi w naszym kościele w dni powszednie 15 minut przed każdą Mszą Św., w niedziele i święta podczas Mszy Św., a w I piątki miesiąca od godz. 17.00.

 

Opracował: Adam Kujawa