Parafialna Rada Duszpasterska

Spełnia ona funkcję doradczą i organizuje życie parafialne, decydując o ważnych sprawach parafii, remontów, inwestycji, budowy kościoła, domu parafialnego itp.
Opiekunem i prowadzącym jest ks. Grzegorz Odrzywołek – proboszcz parafii.

PROTOKÓŁ WYBORÓW DO DUSZPASTERSKIEJ RADY PARAFIALNEJ W PARAFII MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI W KRAKOWIE

Wybory do Duszpasterskiej Rady Parafialnej odbywały się przez dwie niedziele: 20 i 27 października 2013r. Głos oddało 193 Parafian poprzez wypełnienie karty wyborczej z kandydatami zaproponowanymi lub zgłoszonymi przez Parafian. Podczas tej akcji zaangażowało się wielu wolontariuszy i Parafian, którzy zapisywali głosujących i pomagali wypełniać karty. Bardzo im dziękujemy za tę pomoc. 27 października podliczono głosy i wyłoniono nazwiska osób wybranych do Rady Parafialnej.

Komisja wyborcza w składzie: ks. Tomasz Pilarczyk – przewodniczący, ks. Piotr Waligóra, p. Barbara Woyna-Orlewicz i p. Grzegorz Górecki, pragną poinformować o wynikach wyborów. Głosowało 193 osoby (w tym 16 głosów nieważnych). Podsumowując ilość głosów uzyskanych przez kandydatów i osoby, które nominowane zostały przez ks. proboszcza, stwierdza się co następuje:

Duszpasterską Radę Parafialną tworzą:

a) z urzędu:
1. ks. proboszcz Grzegorz Odrzywołek,

2. ks. Marcin Twardosz

3. ks. Tadeusz Palenik

4. ks. Grzegorz Wąchol

5. Tomasz Płonka – nadzwyczajny szafarz.

b) z wyboru dokonanego przez parafian (według zdobytej ilości głosów):
8. Basista Kazimierz – członek poprzedniej kadencji Rady Parafialnej
9. Halina Krawczak – pedagog szkolny
10. Andrzej Jeleński – redaktor „Królowej”
11. Anna Badura – członkini chóru parafialnego
12. Henryka Kuciel – członkini Żywego Różańca
13. Dorota Marcinkowska – członkini poprzedniej kadencji Rady Parafialnej i redaktor „Królowej”
14 Anna Czajowska-Dekier – wolontariusz Świetlicy „Szkoła Pokoju”
15. Barbara Woyna-Orlewicz – członkini poprzedniej kadencji Rady Parafialnej
16. Andrzej Gielarowski – członek wspólnoty Domowego Kościoła
17. Marcin Woyna-Orlewicz – członek poprzedniej kadencji Rady Parafialnej
18. Grzegorz Marcinkowski – członek poprzedniej kadencji Rady Parafialnej

c) z nominacji proboszcza 1/3 składu Rady:
19. Piotr Bielicki – parafianin
20 Teresa Rogala – redaktor „Królowej”
21. Maria Biedroń – parafianin
22. Bronisława Książek – członek Straży Honorowej NSPJ
23. Monika Goc – wolontariusz Świetlicy „Szkoła