Historia

Kilka słów o dziejach
naszej świątyni i parafii

205

Jak można wyczytać z kart historii, wieś Kobierzyn należała niegdyś do Parafii Św. Jakuba, a kościół znajdował się niedaleko „Skałki”. Gdy Austriacy na początku XIX w. zburzyli ten kościół, parafianie modlili się w kaplicy św. Bartłomieja na Ludwinowie. Po wybudowaniu w Podgórzu kościoła św. Józefa, objął on duszpasterską opiekę nad wsią Kobierzyn. Na początku XX w. miasto wybudowało na terenie Kobierzyna najnowocześniejszy na owe czasy szpital psychiatryczny, a na jego terenie powstała kaplica p.w. Matki Bożej Częstochowskiej. Posługę kapłańską wobec pacjentów i pracowników spełniał w niej zatrudniony przez szpital kapelan (w latach 1945-1998 obowiązki kapelana pełnili księża z parafii).

W latach 1909-1911 stacjonująca na terenie Kobierzyna jednostka wojskowa – VIII Pułk Ułanów, wybudowała kaplicę garnizonową według projektu pana Klimczoka. Gdy po zakończeniu Pierwszej Wojny Światowej została wycofana z Kobierzyna, wojsko przekazało kaplicę na własność diecezji krakowskiej i stała się ona kaplicą filialną Parafii Św. Józefa. Arcybiskup Metropolita Krakowski Książe Adam Stefan Sapieha dekretem z 3 V 1934r. wydzielił z Parafii Św. Józefa w Podgórzu parafię obejmującą swoim zasięgiem całą wieś Kobierzyn, a dotychczasową kaplicę filialną ustanowił kościołem parafialnym. Kościołowi i parafii dał za patrona Matkę Bożą Królową Polski.

 206Pierwszym proboszczem był ks. Jan Lupa. W czasie okupacji hitlerowskiej, aresztowany przez gestapo, kilka lat spędził najpierw w więzieniu, a potem w klasztorze kamedułów na Bielanach. W 1968r., po rezygnacji z urzędu proboszcza, pozostał na plebani jako rezydent. Zmarł 26 XII 1971r. i został pochowany na cmentarzu przy ulicy Lubostroń. Jemu zawdzięczamy wybudowanie do dziś funkcjonującej plebanii. W latach 1968 – 1970 administratorem parafii był ks. Zbigniew Krzystyniak. W latach 1970 – 1986 proboszczem był ks. Stanisław Jaworski, po nim parafię objął ks. Piotr Kałamacki. W 1989r. z części tutejszej parafii, jak również z części parafii Dębniki i Borek Fałęcki wydzielona została Parafia Zesłania Ducha Świętego na Ruczaju. Od 1994r. proboszczem parafii był ks. Tadeusz Szarek. Na jego prośbę w 1994r. dekretem ks. kardynała Macharskiego ustalona została stała granica między parafią Ruczaj, a parafią Matki Bożej Królowej Polski (biegnie ona ulicami: Zachodnia, Liściasta, Sąsiedzka i Magnolii).

Biorąc pod uwagę, że teren parafii stał się terenem inwestycji budowlanych, w 1997r. rozpoczęto rozbudowę kościoła. Rozbudowy dokonano według projektu p. inż. arch. Piotra Sobańskiego, a inspektorem nadzoru budowlanego był p. Adam Migdał. Rozbudowany kościół konsekrował 3 XII 2000r. ks. kardynał Franciszek Macharski. W 1998r. dekretem Księdza Kardynała z Parafii Matki Bożej Królowej Polski wydzielony został Ośrodek Duszpasterski p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Szpitalu im. dra Babińskiego. Ponadto 1 I 2002r. utworzono Parafię Św. Rafała Kalinowskiego (Kliny-Zacisze). Nowym proboszczem w czerwcu 2005r. został ks. prałat Tadeusz Dziedzic, a od lipca 2007r. posługę proboszcza pełni ks. kanonik Jan Antoł.

7W ostatnim czasie nasza świątynia przeżyła remont dotyczący wymiany elektryczności, została wymalowana, jak również zostało też upiększone prezbiterium, byśmy mogli lepiej przeżywać nasze spotkania z Bogiem. Jak można zauważyć teren naszej parafii wciąż się rozbudowuje, powstają nowe osiedla i bloki. Zamieszkiwany jest przez parafian, którzy mają tutaj głębokie korzenie, jak i nowych, którzy nie dawno wprowadzili się i pochodzą z różnych stron naszego kraju, a nawet z zagranicy, czy z poza Europy. Dużo jest też studentów, którzy wynajmują mieszkania na okres roku akademickiego. Jednak wszyscy stanowimy jedną wspólnotę – rodzinę parafialną, która jest zjednoczona wokół kościoła parafialnego.

Ulice naszej parafii:

Babińskiego (nry parzyste), Barycza (nry parzyste), Bieniarzówny, Biesiadna, Bobrzyńskiego (Os. Europejskie), Burgundzka, Cesarza, Czerwone Maki, Druhny Hanki, Gwieździsta, Karabuły, Kobierzyńska (nry parzyste od 114, nry nieparzyste od 175), Kolista, Koszarówka, Krempy, Krumlowskiego, Kułakowskiego, Kwiecista, Liściasta (nry nieparzyste), Lubostroń, Łuczyńskiego, Macierzanki, Magnolii (nry parzyste), Normandzka, Obozowa, Obrońców Tobruku (nry nieparzyste), Piltza, Przyzby, Sąsiedzka (nry parzyste do 24, nieparzyste do 11), Skośna, Solvaya, Spychalskiego, Starca, Studzianki, Szczerbińskiego, Szwai, Torfowa, Tymotkowa, Wandejska, Zagrodzkiego, Zalesie Górka, Zamiejska, Zawiła (nry nieparzyste od 63), Ziobrowskiego.