Małżeństwo

Jest to sakrament, który udzielają sobie nawzajem narzeczeni stając się małżeństwem. Kapłan błogosławi je i potwierdza pełniąc rolę świadka. Narzeczeni ślubując sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że nie opuszczą się aż do śmierci, zapraszają Boga, aby był On zawsze z nimi, a także otwierają się na przyjęcie potomstwa (tym samym uczestnicząc w Bożym planie stwórczym, przekazując życie swoim dzieciom). Małżeństwo jest wpisane w samą naturę mężczyzny i kobiety. We współczesnym świecie chce się wypaczyć istotę małżeństwa, propagując pary homoseksualne, czy związki partnerskie. Sakrament małżeństwa jest znakiem związku Chrystusa i Kościoła. Udziela on małżonkom łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus miłował Kościół. Łaska sakramentu udoskonala ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność i uświęca ich na drodze do życia wiecznego.

Obowiązki narzeczonych przygotowujących się do sakramentu małżeństwa:

 • spotkania w poradni rodzinnej,
 • odbycie dwukrotnej spowiedzi przedślubnej (pierwsza – w tym tygodniu, w którym był spisany protokół przedmałżeński; druga – tuż przed ślubem, by w stanie łaski uświęcającej przystąpić do sakramentu małżeństwa),
 • udział w skupieniu przedślubnym,
 • rozmowa z kapłanem,
 • uzupełnienie wiadomości religijnych,
 • jeżeli narzeczeni chcą zawrzeć ślub tzw. konkordatowy zobowiązani są zgłosić się do USC i dostarczyć dokument zezwalający na pobłogosławienie małżeństwa ze skutkami cywilnymi,
 • spisanie protokołu przedmałżeńskiego i stwierdzenie braku przeszkód małżeńskich,
 • narzeczony(a) przynosi dokument o wygłoszeniu zapowiedzi przedmałżeńskich od własnego ks. proboszcza, stwierdzający brak przeszkód małżeńskich,
 • spisanie aktu ślubu i złożenie podpisów przez narzeczonych i świadków.

Dokumenty:

 • świadectwo sakramentu chrztu świętego obydwu stron,
 • świadectwo bierzmowania (jeśli nie jest zaznaczone w metryce chrztu),
 • strona owdowiała przynosi – akt zgonu współmałżonka,
 • dyplom ukończenia nauki religii z ostatniej klasy,
 • dowody osobiste,
 • dokument z USC stwierdzający brak przeszkód (w wypadku zawierania małżeństwa kościelnego wraz ze skutkami cywilnymi) – data wystawienia nie może przekraczać 3 miesięcy od daty ślubu.

W dniu ślubu, 10 minut przed godziną zawarcia sakramentu małżeństwa, narzeczeni i świadkowie zgłaszają się do zakrystii, aby:

 • złożyć brakujące podpisy,
 • przynieść obrączki,
 • dostarczyć potwierdzenie spowiedzi świętej.

 

Opracował: Adam Kujawa