Liturgiczna Służba Ołtarza

Zapraszamy wszystkich chłopców od 3 klasy szkoły podstawowej
do służby przy ołtarzu w naszej parafii.

Szczegółowe informacje można uzyskać u duchowego opiekuna wspólnoty
ks. Tadeusza Palenika