Kapłaństwo

Cały Kościół jest ludem kapłańskim. Na mocy chrztu wszyscy wierni uczestniczą w kapłaństwie Chrystusa. Kapłaństwo urzędowe różni się od wspólnego, ponieważ udziela święceń. Kapłani są powołani przez Boga, by pełnić swoją posługę wobec Ludu Bożego przez nauczanie, kult Boży i pasterzowanie. Sakrament święceń upodabnia księży do Chrystusa, czyniąc ich narzędziem w Jego ręku, przez które działa On sam. Kapłaństwo to służba wobec powierzonych wiernych, to szafowanie boskimi darami, to skarb dla każdej wspólnoty.

W naszej parafii posługują następujący kapłani:

Ks. Proboszcz Grzegorz Odrzywołek
Ks. Marcin – Wikariusz
Ks. Krzysztof – Wikariusz
Ks. Grzegorz – pomoc duszpasterska

Więcej patrz link duszpasterze.

Opracował: Adam Kujawa