Chór parafialny

„…napełniajcie się Duchem, przemawiając do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach.”

(List do Efezjan 5, 19-20)

Parafialny chór mieszany tworzą dorośli i młodzież. Przygotowujemy repertuar utworów religijnych na cały rok liturgiczny, aby śpiewem ubogacać liturgię niedzielnej Mszy Świętej, święta kościelne oraz ważne wydarzenia w parafii.

Naszą myślą przewodnią jest zapis w Katechizmie Kościoła Katolickiego na temat miejsca śpiewu i muzyki w obrzędach liturgicznych, przypominający, że tradycja muzyczna Kościoła stanowi „skarbiec nieocenionej wartości”, który należy pielęgnować i rozwijać. Czerpiemy radość z muzyki, powtarzając za św. Augustynem: „Kto śpiewa, ten się dwa razy modli”.

Śpiewajcie Panu pieśń nową,
śpiewajcie Panu, wszystkie krainy!
Śpiewajcie Panu, błogosławcie Jego imię,
z dnia na dzień głoście Jego zbawienie!

(Psalm 96)