Pielgrzymka scholii i służby liturgicznej na Mszę Krzyżma Świętego