Bierzmowanie

Jest to drugi, po chrzcie sakrament wtajemniczenia chrześcijańskiego. Sprawia on, że katolik jeszcze ściślej wiąże się z Kościołem i otrzymuje szczególną moc Ducha Świętego, by odważniej i mocniej szerzyć, bronić i wyznawać swoim życiem wiarę w Boga. Podobnie jak chrzest wyciska on niezatarte znamię. Często nazywany jest też sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej. Nie chodzi tu o dojrzałość wiekową, ale wzrost duchowy. Sakrament bierzmowania ma pomóc szczególnie młodym chrześcijanom, aby nie zniechęcali się w wierze, by jeszcze pełniej angażowali się w życie Kościoła, parafii i osobiste życie religijne. To świadczy o prawdziwej dojrzałości chrześcijańskiej. Niestety bywa i tak, że młodzi po przyjęciu tego sakramentu nawet zrywają z Kościołem.

Ważne zatem jest przygotowanie do tego sakramentu, które odbywa się najczęściej w okresie nauki w gimnazjum. Przez trzy lata formacji młody człowiek powinien stać się odpowiedzialnym katolikiem i pogłębiać swoją więź z Bogiem. Oprócz wiedzy podejmuje on duchowy trening praktyk religijnych (nabożeństwa różańcowe, comiesięczna spowiedź, roraty, Droga Krzyżowa, rekolekcje wielkopostne itp.), uczy zachowania w kościele, doskonali dawanie świadectwa swojego życia i postawy w szkole oraz wśród rówieśników.

W naszym kościele sakrament bierzmowania jest udzielany raz w roku. W spotkaniach przygotowujących powinni wziąć udział wszyscy gimnazjaliści mieszkający na terenie naszej parafii. Udział w nich jest jednym z warunków dopuszczenia do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.

Dokumenty potrzebne do otrzymania bierzmowania:

  • metryka chrztu,
  • zaświadczanie uczestnictwa w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo szkolnej katechezy (indeks), albo świadectwo ukończenia katechizacji (dla dorosłych).

Terminy spotkań przygotowujących się do bierzmowania podawane są w ogłoszeniach parafialnych oraz umieszczone są w gablocie przed kościołem

przygotowuje ks. Piotr Waligóra (III klasy)
oraz p. Adam Kujawa (I i II klasy)

 

Opracował: Adam Kujawa