Adoracja bez granic

W piątek 25 marca; w Uroczystość ZwiastowaniaPańskiego, Ojciec Święty Franciszek dokona Aktu poświęceniaRosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi.Łącząc się duchowo z parafiami całej Polski zapraszamyna „Adorację bez granic”, na wspólną […]

Read Article →