Grupa Biblijna dla dorosłych

 

Działa od: 2016 roku

Opiekun grupy:
Ks. Grzegorz Wąchol

Spotkania grupy:
Poniedziałek 
godz. 18.45-20.45
(nowa salka parafialna)

Członkowie grupy: Dorośli pragnący czytać razem Pismo Święte

Opis grupy: 

Grupa biblijna spotyka się raz w tygodniu na wspólnej lekturze i rozważaniu Pisma Świętego. Wers po wersecie czytamy tekst niedzielnej Ewangelii, dzielimy się swoimi refleksjami i doświadczeniem działania Słowa w naszym codziennym życiu. Posiłkujemy się także lekturą komentarzy biblijnych i innych opracowań, które poszerzają horyzonty naszej wiedzy o Nowym Testamencie.

Aby dołączyć do grupy, wystarczy przyjść na jedno z kolejnych spotkań, które odbywają się w domu parafialnym w poniedziałki o godz. 18.45.

Zapraszamy wszystkich, którzy są zainteresowani wspólnym czytaniem Pisma Świętego.