Chór parafialny

Prowadzący: Franciszek Czernecki – organista

Opiekun duchowy: ks. proboszcz Grzegorz Odrzywołek

„…napełniajcie się Duchem, przemawiając do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach.” (List do Efezjan 5, 19-20)
Parafialny chór mieszany tworzą dorośli i młodzież. Przygotowujemy repertuar utworów religijnych na cały rok liturgiczny, aby śpiewem ubogacać liturgię niedzielnej Mszy Świętej, święta kościelne oraz ważne wydarzenia w parafii. Naszą myślą przewodnią jest zapis w Katechizmie Kościoła Katolickiego na temat miejsca śpiewu i muzyki w obrzędach liturgicznych, przypominający, że tradycja muzyczna Kościoła stanowi „skarbiec nieocenionej wartości”, który należy pielęgnować i rozwijać. Czerpiemy radość z muzyki, powtarzając za św. Augustynem: „Kto śpiewa, ten się dwa razy modli”.
Śpiewajcie Panu pieśń nową,
śpiewajcie Panu, wszystkie krainy!
Śpiewajcie Panu, błogosławcie Jego imię,
z dnia na dzień głoście Jego zbawienie!
(Psalm 96)
Zapraszamy wszystkich, pragnących chwalić Boga śpiewem, na próby do salki parafialnej we wtorki od godz. 18.45.