Klub Seniora

PIELGRZYMKA DO MEDZIUGORJE

W kwietniu 2016r. Klub Seniora zorganizował wyjazd do Medziugorje i Mostaru , nasza pielgrzymko – wycieczka odbyła się w dniach 14-19.04.2016 r. Przejazd okazał się bardzo komfortowy gdyż podróżowaliśmy autokarem sypialnym .

Medziugorje przywitało nas skąpane słońcem , a krajobrazy zapierały dech napełniając nas ogromną radością i optymizmem . Jednak nasz wyjazd miał inny cel którym było zbliżenie się do Matki Bożej i tak codzienne uczestnictwo w mszy św. , różańcu oraz adoracji pozwoliło nam na pogłębienie miłość oraz odczuciu w naszych sercach spokoju .

Podróż ta pozwoliła nam również zwiedzić Mostar i poznać jego historię , która jest bardzo ciekawa ze względu na jego wielokulturowość . Ogromne wrażenie zrobił na nas Stary Most który przez wieki był symbolem pojednania Wschodu z Zachodem – zarówno chrześcijaństwa z islamem , atrakcją turystyczną są tradycyjne skoki młodzieńców do rzeki dla udowodnienia swojej męskości. Widok z mostu ukazuje naszym oczom meczet i minarety .

Wzruszająca też była wizyta w Wiosce Matczynej ( ośrodek uzależnień ) , w której spotkaliśmy się z młodymi ludźmi międzyinnymi chłopcem z Polski.

Te kilka dni spędzone w Medziugorje były pełne zarówno radosnej i podniosłej atmosfery jak i refleksji ,zadumy co niewątpliwie pozwoliło nam zbliżyć się do Boga i ludzi .

Pragniemy podziękować ks. Piotrowi Waligórze za opiekę nad naszą grupą za ciepło i uśmiech i że mogliśmy się poczuć rodziną. Ale przede wszystkim dziękujemy za wspólne msze , modlitwy i niezapomnianą drogę krzyżową na górę Kriżevac .

WIGILIA 2015r.

11.12.2015 roku w salce u Ojców Kombonianów odbyło się spotkanie opłatkowe Parafialnego Klubu Seniora .W spotkaniu tym uczestniczyli Ks. Proboszcz Grzegorz Odrzywołek,opiekun naszej grupy Ks. Piotr Waligóra, Ojcowie Kombonianie , Przewodniczący Rady Dzielnicy VIII – Arkadiusz Puszkarz Członek Zarządu dzielnicy VIII – Urszula Twardzik oraz nasi goście z Klubu Seniora Azory.

Po modlitwie i składaniu życzeń zasiedliśmy do wigilijnego stołu. Czas jaki razem

spędziliśmy upłynął w miłej, serdecznej i ciepłej atmosferze. W magiczny nastrój, jaki towarzyszy Świętom Bożego Narodzenia wprowadził nas ks. proboszcz rozpoczynając wspólne śpiewanie kolęd. Wieczór spędzony wspólnie z naszymi duszpasterzami był wieczorem który pozwolił nam na oddanie się atmosferze i przygotowaniu duchowym do świąt pełnych dobroci i miłości jakie daje nam Boża Dziecina.

WYJAZD DO LWOWA

W dniach od 13-15 listopada 2015 roku wraz księdzem Piotrem Waligórą oraz Domowym Kościołem , byliśmy na wycieczce we Lwowie. Miasto to zrobiło na nas ogromne wrażenie , zwłaszcza jego architektura która jest tak podobna do architektury Krakowa. Budynek Opery Lwowskiej kojarzy się z naszym teatrem im. Juliusza Słowackiego, tym bardziej jest nam przykro że, jest tak pomału odnawiane. Wielką frajdę mieliśmy w dniu 15.11.2015 kiedy to po naszej mszy św. odbył się koncert Mazowsza z Warszawy. Jednak największym przeżyciem było dla nas zwiedzanie cmentarza Łyczakowskiego i cmentarza Orląt Lwowskich . Chwile zadumy i refleksji jakie przeżywaliśmy ,zwłaszcza na cmentarzu Orląt Lwowskich ,były tak głębokie że łzy same płynęły po policzkach.

OPŁATEK W KLUBIE SENIORA

Grudniowe spotkania rozpoczęliśmy w dniu 5.12.2014r. w sali u Ojców Kombonianów od spraw organizacyjnych dotyczących opłatka i paczek dla seniorów z naszej Parafii . Nasze spotkanie zakończyliśmy projekcją filmu pt.: „Opowieść Wigilijna”.

Dnia 12.12.2014r. zebraliśmy się w salce parafialnej na opłatku. Udział w tym spotkaniu wzięli: ks. Grzegorz Odrzywołek – proboszcz parafii, ks. Tomasz Pilarczyk – opiekun naszej grupy oraz licznie przybyli seniorzy. Po modlitwie i składaniu życzeń zasiedliśmy do wigilijnego stołu. Czas jaki razem spędziliśmy upłynął w miłej, serdecznej i ciepłej atmosferze. Wspólne śpiewanie kolęd przy akompaniamencie gitary ks. Tomasza wprowadził nas w ten magiczny nastrój, jaki towarzyszy Świętom Bożego Narodzenia, świętom pełnym dobroci i miłości, jakie daje nam Boża Dziecina.

Jesteśmy szczęśliwi, że udało nam się przygotować 21 paczek dla najbardziej potrzebujących, listę tych osób pomogli nam utworzyć ks. proboszcz oraz ks. Tomasz.

Zarówno wigilii, opłatka jak i paczek nie udało by się nam zorganizować, gdyby nie hojność naszych darczyńców, którym pragniemy gorąco podziękować. Oto oni:
Zakłady Mięsne SZUBRYT
Lewiatan ŁOKIETEK – ul. Kobierzyńska 123
Sklep rybny LUCKY FISH – ul. Raciborska 17
Cukiernia Michałek – ul. Krupnicza 6
Słodki Wierzynek – Rybek Główny 15
Cukiernia RÓŻA – pl. Na Stawach 12
Pan Łukasz Lech
Pani Anna Mieszaniec
Pani Margot Opoczka-Piątkowska

Mamy nadzieję, że wraz z kolejnymi spotkaniami nasze grono powiększy się o nowych członków, a dla wszystkich zainteresowanych podajemy terminy naszych spotkań:

II i IV piątek każdego miesiąca o godz.15.30
Gorąco zapraszamy!

Od roku w naszej parafii działa Klub Seniora, który zaprasza na spotkania w salce przyparafialnej najczęściej w piątki od 16.00 do 18.00. Do tego czasu odbyło się wiele spotkań tematycznych, oglądnęliśmy wraz z najstarszymi Parafianami wiele ciekawych filmów, zaangażowaliśmy się w Piknik Parafialny. Chcemy wypełniać nasz czas radością i dobrocią, a także modlitwą. Odwiedziliśmy nowe Muzeum Jana Pawła II w Wadowicach. W trakcie wakacji nasz Klub Seniora odbył kilka plenerowych spotkań. Nasza grupa była na rejsie statkiem papieskim po Wiśle. Zwiedzanie Kościoła Mariackiego połączone było ze spacerem po rynku. Nasi seniorzy brali udział w koncercie muzyki dawnej w kościele Redemptorystów w Krakowie. Wykorzystując wakacyjną pogodę, urządziliśmy grillowanie na terenie naszej Parafii.

Sybilla Borowicka
organizator