Grupa akademicka WIARY+GODNI

WIARY+GODNIDziała od: 2013 roku

Opiekun grupy:
Spotkania grupy:
2019/2020 (co 2 tygodnie)
po I i III niedzieli m-ca
Środa 19.30 – 21.30
(nowa salka parafialna)

Członkowie grupy: Młodzież studiująca, pracująca oraz dorośli młodzi duchem

Kontakt:

Aktualności i informacje bieżące:
https://www.facebook.com/duszpasterstwoakademickie.nr

 Opis grypy:
Duszpasterstwo Akademickie przy Parafii MB Królowej Polskie w Krakowie na Nowym Ruczaju to wspólnota zrzeszająca studentów, młodzież pracującą oraz dorosłych. Promuje radość życia poprzez poznawanie i praktykowanie wartości chrześcijańskich. Trzy charakterystyczne słowa: prawda, nauka i miłość. Jest doskonałą formą na odkrycie własnej wartości, znalezienie swojego miejsca pośród innych oraz zbudowanie grupy znajomych i przyjaciół. Charyzmaty grupy to: życie wspólnotowe, aktywność liturgiczna, formacja osobista, kreatywne i aktywne przeżywanie młodości. Formy praktykowane: pochylanie się nad Pismem Świętym, wspólne dyskusje, modlitwa śpiewem, adoracje przed Panem, zaangażowanie w życie parafii, wycieczki i wyjazdy na wypoczynek letni i zimowy.

Cele wspólnoty:

  • integracja młodzieży studenckiej, pracującej i dorosłych w parafii oraz zaangażowanie w jej życie
  • pogłębienie życia religijnego przez formację i liturgię
  • organizacja wolnego czasu i kreatywne spędzanie młodości

CZYTAJ WIĘCEJ