Duszpasterstwo Akademickie

logo_da

Działa od: 2013 roku

Opiekun grupy: Ks. Jarosław Nowak

Spotkania grupy: (prawdopodobnie od 7 października 2015)
Każda środa 19.30 – 21.30 (termin do ustalenia)

Członkowie grupy: Młodzież studiująca i pracująca

Kontakt: ks.jnowak@gmail.com

Aktualności i informacje bieżące:
https://www.facebook.com/duszpasterstwoakademickie.nr

Opis grypy:
Duszpasterstwo Akademickie przy Parafii MB Królowej Polskie w Krakowie na Nowym Ruczaju to wspólnota zrzeszająca studentów i młodzież pracującą. Promuje radość życia poprzez poznawanie i praktykowanie wartości chrześcijańskich. Trzy charakterystyczne słowa: prawda, nauka i miłość. Jest doskonałą formą na odkrycie własnej wartości, znalezienie swojego miejsca pośród innych oraz zbudowanie grupy znajomych i przyjaciół. Charyzmaty grupy to: życie wspólnotowe, aktywność liturgiczna, formacja osobista, kreatywne i aktywne przeżywanie młodości. Formy praktykowane: pochylanie się nad Pismem Świętym, wspólne dyskusje, modlitwa śpiewem, adoracje przed Panem, przygotowanie do ŚDM-2016, zaangażowanie w życie parafii, wycieczki i wyjazdy na wypoczynek letni i zimowy.

Cele wspólnoty:

  • integracja młodzieży studenckiej i pracującej w parafii oraz zaangażowanie w jej życieM
  • pogłębienie życia religijnego przez formację i liturgię
  • organizacja wolnego czasu i kreatywne spędzanie młodości