Grupa akademicka WIARY+GODNI

WIARY+GODNIDziała od: 2013 roku

Opiekun grupy:
Ks. Jarosław Nowak

Spotkania grupy:
Środa 20.00 – 22.30
(salka parafialna)

Członkowie grupy: Młodzież studiująca, pracująca oraz dorośli

Kontakt: ks.jnowak@gmail.com

Aktualności i informacje bieżące:
https://www.facebook.com/duszpasterstwoakademickie.nr

 

Opis grypy:
Duszpasterstwo Akademickie przy Parafii MB Królowej Polskie w Krakowie na Nowym Ruczaju to wspólnota zrzeszająca studentów, młodzież pracującą oraz dorosłych. Promuje radość życia poprzez poznawanie i praktykowanie wartości chrześcijańskich. Trzy charakterystyczne słowa: prawda, nauka i miłość. Jest doskonałą formą na odkrycie własnej wartości, znalezienie swojego miejsca pośród innych oraz zbudowanie grupy znajomych i przyjaciół. Charyzmaty grupy to: życie wspólnotowe, aktywność liturgiczna, formacja osobista, kreatywne i aktywne przeżywanie młodości. Formy praktykowane: pochylanie się nad Pismem Świętym, wspólne dyskusje, modlitwa śpiewem, adoracje przed Panem, zaangażowanie w życie parafii, wycieczki i wyjazdy na wypoczynek letni i zimowy.

Cele wspólnoty:

  • integracja młodzieży studenckiej, pracującej i dorosłych w parafii oraz zaangażowanie w jej życie
  • pogłębienie życia religijnego przez formację i liturgię
  • organizacja wolnego czasu i kreatywne spędzanie młodości

CZYTAJ WIĘCEJ