Skauci Europy

Kim są Skauci Europy ?

Ruch wychowawczy dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 18 lat, prowadzony przez kadrę wychowawczą, którą stanowią młodzi w wieku 18-26 lat i więcej wraz z udziałem dorosłych oraz rodziców, którzy pomagają młodym stworzyć wielki świat młodzieńczej przygody.

Ruch skautowy opierający się na pedagogice Baden-Powella (1907).

Ruch skautingu katolickiego, stworzony w Belgii i Francji przez Ojca Jakuba Sevin, jezuitę,

na podstawie Baden-Powella (1920).

Ruch jednoczący młodych z różnych krajów Europy, mający te same oznaczenia, prawo, mundury, teksty podstawowe, pedagogikę, powołany przez młodych Niemców, katolików i protestantów w 1956 r. w Kolonii.

Ruch czerpiący z bogatej tradycji przedwojennego harcerstwa polskiego, reprezentowanego przez takie postaci jak Stanisław Siedlaczek, ks. Kazimierz Lutosławski, Andrzej Małkowski i inni.

Ruch dostarczający każdemu młodemu człowiekowi możliwości osobistego rozwoju w pięciu dziedzinach: zdrowie i sprawność fizyczna, zmysł praktyczny, kształcenie charakteru, zmysł służby, życie religijne.

Skauci Europy dzielą się na dwa nurty męski i żeński oraz na  trzy gałęzie: wilczki (9-12 lat), harcerki   i harcerze (12-17 lat), przewodniczki i wędrownicy (powyżej 17 lat).

Skauci Europy to ruch uczący przez działanie.

Skauci Europy to ruch, w którym kultywuje się miłość do Ojczyzny wraz z miłością do innych narodów, tak właściwą duchowi chrześcijaństwa.

Skauci Europy to organizacja katolicka ciesząca się statusem prywatnego stowarzyszenia wiernych prawa pontyfikalnego, nadanego przez Stolicę Apostolską w 2003 r.

W Polsce Skauci Europy (Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego) są uznani przez Konferencję Episkopatu Polski.

Skauci Europy współpracują ściśle z pozostałymi organizacjami harcerskimi w Polsce , podejmując wspólne inicjatywy i służby przy różnych okazjach (np. uroczystości państwowe, Dzień Papieski). Wspólnie wszystkie organizacje harcerskie są tradycyjnie obejmowane honorowym patronatem przez Prezydenta RP.

Jednostki działające przy naszej parafii

Dziewczyny

4.Szczep Krakowski św. Matki Teresy z Kalkuty

Szczepowa Jadwiga Szuba – szubamoja@gmail.com

 

4 Gromada – wiek od 9 -12 lat

www. http://4gromadakrakowska.blogspot.com/

Akela-Maria Dziok  – maridziok@gmail.com

 

4 Drużyna – wiek 12 – 17 lat

www. http://4krakowskafse.blogspot.com/

Drużynowa – Aleksandra Bednarczyk -aleksabednar@interia.pl

 

Chłopcy

 

  1. Szczep bł ks. Jerzego Popiełuszki

3 Gromada – wiek 9-12 lat

Akela Paweł Stac mail. pstats@wp.pl

3 Drużyna wiek 12 – 17lat

Drużynowy Paweł Mamica mail pawel.mamica@gmail.com

 

Zapraszamy do współpracy studentki i studentów, którzy chcieliby włączyć się w wolontariat na rzecz dzieci i młodzieży w ramach formacji Skautów Europy.