Schola „Aniołki Królowej”

To dziecięca grupa formacyjna, która zrzesza dziewczęta, ale także i chłopców ze szkoły podstawowej. Przygotowują oprawę Liturgii Mszy Św. w niedzielę o godz. 10.00 (na Mszy Św. dziecięcej), spotykają się w soboty, odbywając swoją formację oazową (spotkania tematyczne i organizacja różnych imprez: andrzejki, wycieczki, majówka, jasełka, odpust, dzień chorych, rekolekcje wakacyjne, itp.).