Grupa Biblijna dla dorosłych

 

Działa od: 2016 roku

Opiekun grupy:
Ks. Jarosław Nowak

Spotkania grupy:
Poniedziałek
godz. 18.45-20.45
(salka parafialna)

Członkowie grupy: Dorośli pragnący czytać razem Pismo Święte

Kontakt: ks.jnowak@gmail.com

Aktualności i informacje bieżące:

2018.10.01 – spotkanie na temat – wprowadzenia do Pięcioksięgu Mojżesza
2018.10.08 – rozważanie liturgii słowa z dnia – poniedziałek XXVII tydzień
* (uwaga to spotkanie wyjazdowe poza parafią)
2018.10.15 – rozważanie liturgii słowa z dnia – poniedziałek XXVIII tydzień
2018.10.22 – rozważanie liturgii słowa z dnia – poniedziałek XXIX tydzień
2018.10.29 – rozważanie liturgii słowa z dnia – poniedziałek XXX tydzień

Opis grypy: 

Grupa biblijna spotyka się raz w tygodniu na wspólnej lekturze i rozważaniu Pisma Świętego. Wers po wersecie czytamy tekst niedzielnej Ewangelii, dzielimy się swoimi refleksjami i doświadczeniem działania Słowa w naszym codziennym życiu. Posiłkujemy się także lekturą komentarzy biblijnych i innych opracowań, które poszerzają horyzonty naszej wiedzy o Nowym Testamencie.

Aby dołączyć do grupy, wystarczy przyjść na jedno z kolejnych spotkań, które odbywają się w domu parafialnym w poniedziałki o godz. 18.45.

Zapraszamy wszystkich, którzy są zainteresowani wspólnym czytaniem Pisma Świętego.