Grupa Biblijna dla dorosłych

 

Działa od: 2016 roku

Opiekun grupy:
Ks. Jarosław Nowak

Spotkania grupy:
Czwartek
godz. 18.45-20.45
(nowa salka parafialna)

Członkowie grupy: Dorośli pragnący czytać razem Pismo Święte

Kontakt: ks.jnowak@gmail.com

Informacje bieżące:

12 września 2019 g. 18.45 (nowa salka)
spotkanie organizacyjne grupy po przewie wakacyjnej

19 września 2019 g. 18.45 (nowa salka)
– film: Paweł apostoł Chrystusa (wprowadzenie do listów)
26 września 2019 g. 18.45 (stara salka)
– wprowadzenie do Listów św. Pawła, pierwsze czytanie
3 października 2019 g. 18.45 (u Księdza)
– wieczór urodzinowy; czytania z dnia
10 października 2019 g. 18.45 (w kościele)
– spotkanie w formie „Namiotu spotkania” przed NS

Opis grypy: 

Grupa biblijna spotyka się raz w tygodniu na wspólnej lekturze i rozważaniu Pisma Świętego. Wers po wersecie czytamy tekst niedzielnej Ewangelii, dzielimy się swoimi refleksjami i doświadczeniem działania Słowa w naszym codziennym życiu. Posiłkujemy się także lekturą komentarzy biblijnych i innych opracowań, które poszerzają horyzonty naszej wiedzy o Nowym Testamencie.

Aby dołączyć do grupy, wystarczy przyjść na jedno z kolejnych spotkań, które odbywają się w domu parafialnym w poniedziałki o godz. 18.45.

Zapraszamy wszystkich, którzy są zainteresowani wspólnym czytaniem Pisma Świętego.