Grupa Biblijna dla dorosłych

 

Działa od: 2016 roku

Opiekun grupy:
Ks. Jarosław Nowak

Spotkania grupy:
Czwartek
godz. 18.45-20.45
(nowa salka parafialna)

Członkowie grupy: Dorośli pragnący czytać razem Pismo Święte

Kontakt: ks.jnowak@gmail.com

Informacje bieżące: PAŹDZIERNIK 2019

10 października 2019 – czwartek g. 18.45 (w kościele)
– spotkanie w formie „Namiotu spotkania” przed Najśw. Sakramentem
– należy przynieść Pismo Święte

17 października 2019 – czwartek g. 18.45 (w nowej salce)
– spotkanie w formie „rozważania i dyskusji” tekstu PŚ
– tekst: List do Rzymian św. Pawła (Rz 1, 14-32)
– należy przynieść Pismo Święte

24 października 2019 – czwartek g. 18.45 (w nowej salce)
– spotkanie w formie „rozważania i dyskusji” tekstu PŚ
– tekst: List do Rzymian św. Pawła (Rz 2, 1-16)
– należy przynieść Pismo Święte

31 października 2019 – czwartek  
Spotkanie ODWOŁANE (przygotowania do 1.XI) 

Opis grypy: 

Grupa biblijna spotyka się raz w tygodniu na wspólnej lekturze i rozważaniu Pisma Świętego. Wers po wersecie czytamy tekst niedzielnej Ewangelii, dzielimy się swoimi refleksjami i doświadczeniem działania Słowa w naszym codziennym życiu. Posiłkujemy się także lekturą komentarzy biblijnych i innych opracowań, które poszerzają horyzonty naszej wiedzy o Nowym Testamencie.

Aby dołączyć do grupy, wystarczy przyjść na jedno z kolejnych spotkań, które odbywają się w domu parafialnym w poniedziałki o godz. 18.45.

Zapraszamy wszystkich, którzy są zainteresowani wspólnym czytaniem Pisma Świętego.