Duszpasterze

Ks. Grzegorz Odrzywołek – proboszcz

Ur. się 21 października 1967r. w Krzeszowicach i pochodzi z Parafii Grojec k/Alwerni. Święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1994 z rąk J.Em. Ks. Kard. Franciszka Macharskiego. Na pierwszej parafii był wikariuszem w Wawrzeńczycach k/Proszowic, następnie Siercza k/Wieliczki i w Par. Św. Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie. W roku 2003 wyjechał do pracy duszpasterskiej na Ukrainie, będąc tam proboszcze i kustoszem Sanktuarium Krzyża Św. w Brzozdowcach (dekanat stryjski). Równocześnie był proboszczem w parafii Rozdół. Przez te lata starał się tworzyć na nowo struktury parafialne i remontował kościoły po wojnie zamknięte i zdewastowane. Wybudował też nową plebanię dla księży pracujących w tamtym rejonie. Po ośmiu latach wrócił do diecezji krakowskiej i został mianowany proboszczem w Parafii Wniebowzięcia NMP w Woli Radziszowskiej k/Skawiny.

W duszpasterstwie pomaga:

Ks. Grzegorz Wąchol

Urodzony 26 czerwca 1989 w Krzeszowicach. W 2009 ukończył technikum geodezyjne w Krakowie i wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia prezbiteratu przyjął z rąk J. E. ks. kard. Stanisława Dziwisza 30 maja 2015 roku. przez pierwsze dwa lata swojej posługi kapłańskiej pracował jako wikariusz w parafii św. Piotra Apostoła w Wadowicach. W 2017 roku został skierowany na studia doktoranckie na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie i przeniesiony do parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Krakowie Prokocimiu, gdzie pomagał w duszpasterstwie. W 2019 roku obronił doktorat z zakresu nauk teologicznych o specjalizacji teologii praktycznej. Praca dotyczyła wsparcia duszpasterskiego osób uzależnionych. Także od 2019 roku został skierowany do pracy naukowej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie oraz jako kapelan Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie, z miejscem zamieszkania w naszej parafii. Ksiądz Grzegorz studiuje psychologię na SWPS w Katowicach. W swojej działalności naukowej podejmuje tematy związane z opieką duchową i psychologiczną chorych, uzależnionych, niepełnosprawnych, podejmuje również refleksję nad aktualnymi problemami duszpasterskimi Kościoła i duszpasterstwem indywidualnym. W ramach krakowskiej Fundacji Pomocy Niepełnosprawnym „Agape” co roku organizuje wyjazdy rekolekcyjno–terapeutyczne dla niepełnosprawnych intelektualnie. W naszej parafii opiekuje się  Zespołem Redakcyjnym czasopisma „Królowa”

Ks. Zygmunt Sawicki