Duszpasterze

Ks. Grzegorz Odrzywołek – proboszcz

Ur. się 21 października 1967r. w Krzeszowicach i pochodzi z Parafii Grojec k/Alwerni. Święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1994 z rąk J.Em. Ks. Kard. Franciszka Macharskiego. Na pierwszej parafii był wikariuszem w Wawrzeńczycach k/Proszowic, następnie Siercza k/Wieliczki i w Par. Św. Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie. W roku 2003 wyjechał do pracy duszpasterskiej na Ukrainie, będąc tam proboszcze i kustoszem Sanktuarium Krzyża Św. w Brzozdowcach (dekanat stryjski). Równocześnie był proboszczem w parafii Rozdół. Przez te lata starał się tworzyć na nowo struktury parafialne i remontował kościoły po wojnie zamknięte i zdewastowane. Wybudował też nową plebanię dla księży pracujących w tamtym rejonie. Po ośmiu latach wrócił do diecezji krakowskiej i został mianowany proboszczem w Parafii Wniebowzięcia NMP w Woli Radziszowskiej k/Skawiny.

Ks. Piotr Waligóra – wikariusz i katecheta

Ur. 1 czerwca 1974r. w Proszowicach. Tego samego roku, wraz z rodzicami, przeprowadził się do Kalwarii Zebrzydowskiej. Ma trójkę rodzeństwa: brata – bliźniaka (nie podobny) i dwie młodsze siostry. Interesuje się muzyką. Gra na saksofonie, perkusji i trąbce. Zanim wstąpił do Seminarium Duchownego, grał w Miejskiej Orkiestrze Dętej w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz w zespole wokalno-instrumentalnym. W Kalwarii Zebrzydowskiej ukończył Szkołę Podstawową nr 1, a następnie Technikum Przemysłu Drzewnego. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. 10 czerwca 2000r. w Katedrze Wawelskiej przyjął święcenia kapłańskie i został mianowany wikariuszem Parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Krakowie – Prokocimiu, gdzie pracował jako katecheta w Szkole Podstawowej nr 123 oraz w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 3. Jako wikariusz, pełnił funkcję duszpasterza dzieci i młodzieży. Duszpasterzował również w grupie neokatechumenalnej. W 2002r. ukończył Podyplomowe Studia z zakresu Wychowania Prorodzinnego. Końcem sierpnia 2004r. został przeniesiony do Parafii – Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala w Ludźmierzu na Podhalu. Tam katechizował w Gimnazjum nr 2, i uczył przedmiotu: wychowanie do życia w rodzinie. Prowadził duszpasterstwo młodzieżowe oraz kursy przedmałżeńskie dla narzeczonych. Od końca sierpnia 2007r. pracuje w tutejszej parafii, katechizując w Szkole Podstawowej nr 53. Moderator rejonowy i parafialny Wspólnoty Domowego Kościoła. Przygotowuje dzieci do I Komunii św. oraz młodzież do sakramentu Bierzmowania. Opiekun duchowy Klubu Seniora oraz Integralnych Mam. Prowadzi kursy przedmałżeńskie dla narzeczonych. Prowadzi w I piątki miesiąca Wieczory Uwielbienia. Organizator i przewodnik Pieszych Pielgrzymek do sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Autor książek: „Wizja państwa w nauce Świadków Jehowy” oraz „Obyś był zimny albo gorący!”. W plebiscycie Dziennika Polskiego, został wybranym „Najlepszym Wikariuszem Małopolski 2014r.”

Ks. Jarosław Nowak – wikariusz i katecheta

Ur. się 4 października 1971r. w Wadowicach; pochodzi z papieskiej parafii Ofiarowania NMP w Wadowicach. Święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1996 z rąk J. Em. Ks. Kard. Franciszka Macharskiego. Praktykę diakońską odbył w Gdowie (1995/6). Pierwsza parafia pracy to Zabierzów Bocheński (1996/8). Kolejne parafie posługi kapłańskiej: Kraków–Wola Justowska (1998/2000), Krzęcin (2000/1), Kraków–Os. Kalinowe (2001/7). W latach 2007/13 koordynator wolontariatu Caritas Archidiecezji Krakowskiej (w tym czasie pełnił również funkcję pomocy duszpasterskiej w parafiach: Kraków–Czyżyny (2007/8), Kraków–Bronowice św. Wojciech (2008/9), Świątniki Górne (2009/11), Kraków–Kliny Zacisze (2011/13)). Od 2013 wikariusz i katecheta parafii MB Królowej Polski w Krakowie na Nowym Ruczaju z dekretem do tworzenia Nowego Ośrodka Duszpasterskiego na Czerwonych Makach. Zaangażowany w prace z młodzieżą: ruchy młodzieżowe, formacja, teatr, muzyka, turystyka, ruch pielgrzymkowy, sport, organizacja czasu wolnego i kreowanie twórczego rozwoju; twórca instytucji młodzieżowych: Parafialnego Centrum Młodzieży 2003 (Kraków-os. Kalinowe) oraz Centrum Wolontariatu Caritas Archidiecezji Krakowskiej 2006 (Kraków-ul. Ossowskiego); organizator scen i młodzieżowych zespołów teatralnych: Gdów, Zabierzów Bocheński, Kalinowe–Kraków; 2007-2013 koordynator zimowych i letnich akcji wypoczynku dla podopiecznych Caritas Kraków; wielokrotny kierownik wypoczynku stacjonarnego i wędrownego (wędrowne obozy rowerowe i mazurskie obozy żeglarskie); organizator cyklicznych imprez: Festiwal Piosenki Religijnej w Nowej-Hucie (4 edycje, Sacrosong 2002-2005), Diecezjalnego Pikniku Dobrych Serc dla wolontariuszy (5 edycji, w latach 2007-2012) oraz Pielgrzymki Rowerowej do Częstochowy dla wolontariatu (5 edycji, w latach 2009-2014); wieloletni przewodnik pieszych pielgrzymek do Częstochowy w tym 25 młodzieżowej grupy nowohuckiej; współorganizator wielu akcji społecznych i charytatywnych, m.in.: Krakowskiego Święta Rodziny i Wigilii dla bezdomnych; organizator i uczestnik europejskich wypraw rowerowych: Kraków-Wiedeń (1997), Kraków-Rzym (1999), Kraków-Kolonia (Światowe Dni Młodzieży 2005) i Santiago di Compostela – Camino rowerem (trasa francuska 2011); były członek Małopolskiej Rady Organizacji Młodzieżowych przy Urzędzie Marszałkowskim.

W duszpasterstwie pomaga:

Ks. Grzegorz Wąchol

Urodzony 26 czerwca 1989 w Krzeszowicach. W 2009 ukończył technikum geodezyjne w Krakowie i wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia prezbiteratu przyjął z rąk J. E. ks. kard. Stanisława Dziwisza 30 maja 2015 roku. rzez pierwsze dwa lata swojej posługi kapłańskiej pracował jako wikariusz w parafii św. Piotra Apostoła w Wadowicach. W 2017 roku został skierowany na studia doktoranckie na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie i przeniesiony do parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Krakowie Prokocimiu, gdzie pomagał w duszpasterstwie. W 2019 roku obronił doktorat z zakresu nauk teologicznych o specjalizacji teologii praktycznej. Praca dotyczyła wsparcia duszpasterskiego osób uzależnionych. Także od 2019 roku został skierowany do pracy naukowej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie oraz jako kapelan Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie, z miejscem zamieszkania w naszej parafii. Ksiądz Grzegorz studiuje też psychologię na Akademii Ignatianum w Krakowie. W swojej działalności naukowej podejmuje tematy związane z opieką duchową i psychologiczną chorych, uzależnionych, niepełnosprawnych, podejmuje również refleksję nad aktualnymi problemami duszpasterskimi Kościoła i duszpasterstwem indywidualnym. W ramach krakowskiej Fundacji Pomocy Niepełnosprawnym „Agape” co roku organizuje wyjazdy rekolekcyjno–terapeutyczne dla niepełnosprawnych intelektualnie. W naszej parafii opiekuje się Liturgiczną Służbą Ołtarza i Zespołem Redkacyjnym czasopisma „Królowa”

Ks. Zygmunt Sawicki