Kancelaria

czynna:
(w ciągu roku )
poniedziałki od 16.30 do 17.30

środy od 16.00 do 17.00

czwartki od 16.30 do 17.30

piątki od 19.00 do 20.00

(w wakacje i ferie)
czwartki od 16.00 do 17.00
piątki od 19.00 do 20.00

ul. Zamiejska 6
30-382 Kraków
(12) 262 20 04
Nr wewnętrzne:
0 – Kancelaria
1-ks.prob.Grzegorz Odrzywołek
2-ks. Konrad Kozioł
3-ks. Piotr Waligóra
4-ks. Jaroslaw Nowak

parafia@mbkp.eu