Kontakty

ul. Zamiejska 6
30-382 Kraków
(12) 262 20 04
Nr wewnętrzne:
0 – Kancelaria
1-ks.prob.Grzegorz Odrzywołek
2-ks. Konrad Kozioł
3-ks. Piotr Waligóra
4-ks. Jaroslaw Nowak

parafia@mbkp.eu