Przyparafialna Świetlica „Szkoła Pokoju”

TO CO NAJWAŻNIEJSZE, NIE MOŻE BYĆ NA ŁASCE TEGO, CO MNIEJ WAŻNE” Goethe

Przy naszej Parafii już od wielu lat działa świetlica dla dzieci. Na zajęciach poznajemy wiedzę i uczymy się poprzez zabawę, rozmowę, wspólne wyjazdy. Głównym celem działalności świetlicy jest douczanie, korepetycje i pomoc w nauce dzieciom ze wszystkich rodzin parafii, czy naszego rejonu. Obecnie rozszerzamy naszą ofertę i zachęcamy Rodziców, aby zainteresowali się zajęciami. Zapraszamy również do współpracy wolontariuszy (studentów, ale również naszych Parafian: czynnych lub emerytowanych nauczycieli), którzy chcieliby poświęcić dzieciom chwilę czasu na naukę.

Oferta dla dzieci ze szkoły podstawowej i młodzieży gimnazjalnej:

 • Spotkania w każdy czwartek w godzinach od 16.00 do 18.00
 • Regularne korepetycje*,
 • Pomoc i wsparcie w odrabianiu lekcji, pisaniu referatów, tworzeniu projektów*,
 • Uzupełnieniu materiału*,
 • Powtórzeniu materiału*,
 • Gry edukacyjne i zabawy ruchowe dla dzieci z klas 0-III
 • Cykliczne konkursy, wspólna zabawa, zdrowa rywalizacja,
 • Praca zespołowa,
 • Każdy ma jakiś talent – odkrywanie zainteresowań, marzeń, wsparcie i motywowanie do rozwijania samego siebie,
 • Kształtowanie postaw pro aktywnych (pomysł – inwencja, działanie) poprzez współpracę, powierzanie zadań, pogadanki przy wspólnym posiłku, dyskusje i wymianę poglądów,
 • Doceniamy dobry humor i lubimy żartować

*Zakres przedmiotów: matematyka, chemia, fizyka, biologia, przyroda, język polski, język angielski, historia

CZEKAMY NA WAS!!!!