Adoracja bez granic

W piątek 25 marca; w Uroczystość Zwiastowania
Pańskiego, Ojciec Święty Franciszek dokona Aktu poświęcenia
Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi.
Łącząc się duchowo z parafiami całej Polski zapraszamy
na „Adorację bez granic”, na wspólną modlitwę przed
Najświętszym Sakramentem również w naszej parafii.
Rozpocznie się ona w najbliższy piątek po Drodze krzyżowej
ok. 19.30 i potrwa do 24.00.