Modlitwa o pokój

Maryjo, Matko Kościoła, Królowo Pokoju!
Z tym wołaniem stajemy dzisiaj przed Tobą. Mając przed oczyma
bolesne doświadczenia wojen i nienawiści, przychodzimy, by przed
Twe wstawiennictwo błagać Boga o pokój dla całego świata,
a szczególnie teraz w Europie, na Ukrainie.
Tak jak przed laty, również dzisiaj ludzkość staje wobec problemu
niepokoju i konfliktu między ludami i narodami.
I dlatego, o Matko ludzi. Ty, która czujesz po macierzyńsku wszystkie
zmagania między dobrem a złem, między światłością a ciemnością,
jakie wstrząsają współczesnym światem – przyjmij nasze wołanie
skierowane wprost do Twojego Serca i ogarnij miłością cały świat,
który Ci zawierzamy i poświęcamy.
Matko Kościoła! Pomóż nam przezwyciężyć grozę zła, które tak łatwo
zakorzenia się w sercach współczesnych ludzi.
Wybaw nas od głodu i wojny, od nieobliczalnego samozniszczenia
i od grzechów przeciw życiu człowieka. Wybaw nas od nienawiści
i niesprawiedliwości, od deptania Bożych przykazań i samej prawdy
o Bogu w sercach ludzkich.
Przyjmij, Matko Chrystusa, to wołanie nabrzmiałe cierpieniem całych
społeczeństw!
Niech jeszcze raz objawi się w dziejach świata nieskończona potęga
Miłości miłosiernej! Niech powstrzyma zło! Niech przetworzy
sumienia!
Prowadź nas, Niepokalana Matko Kościoła, drogami prawdy i pokoju
do jedynego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje
przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Pod Twoją obronę.