Post w intencji przebłagania Boga za grzechy Narodu Polskiego

Nasza parafia uczestniczyła w ogólnonarodowym zadośćuczynieniu za grzechy narodu 5 lutego 2021.