Wielki Tydzień

  1. Wielki Czwartek – pamiątka Ostatniej Wieczerzy i ustanowienia sakramentu kapłaństwa i Eucharystii. Rano nie ma Mszy Św., natomiast o godz. 18.00 będzie odprawiona Msza Wieczerzy Pańskiej w naszym kościele, podczas której podziękujemy za dar kapłaństwa i Eucharystii. Po Mszy Św. przeniesienie Pana Jezusa do Ciemnicy i adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 22.00.
  2. Wielki Piątek – dzień męki i śmierci Pana Jezusa. Tego dnia nie sprawuje się Eucharystii. Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy od godziny 9.00 – 18.00.O godz. 15.00 – Droga Krzyżowa z Koronką do Bożego Miłosierdzia. O godz. 18.00 Liturgia Męki Pańskiej, po której przeniesiemy Pana Jezusa do Bożego Grobu. Odśpiewamy trzy części Gorzkich Żali.
  3.  Zachęcamy do indywidualnej adoracji Pana Jezusa w Grobie do godz. 22.00
  4. W Wielki Piątek obowiązuje ścisły post, co do jakości i ilości. Za uczestnictwo w adoracji krzyża można uzyskać odpust zupełny. Ofiary składane podczas adoracji Krzyża przeznaczone są na utrzymanie Grobu Pańskiego w Jerozolimie.
  5. Wielka Sobota – adoracja przy Grobie Pańskim od godz. 9.00 do 17.00. Warto w tym dniu zachować post, powstrzymując się od pokarmów mięsnych.O godz.18.00 Liturgię Wigilii Paschalnej. W tym roku nie będzie tradycyjnego poświecenia pokarmów. Zachęcamy do wspólnej rodzinnej modlitwy przed śniadaniem wielkanocnym i pobłogosławienie pokarmów. Propozycja modlitwy błogosławienia zamieszczona będzie na stronie internetowej naszej parafii. W kościele od wtorku będzie wystawiona w słoiczkach woda święcona, którą będzie można zabrać do swoich domów, aby po błogosławieństwie pokarmów pokropić je święcona wodą.