Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Już jutro 25 marca 2020r. – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. W odpowiedzi na apel papieża Franciszka o godz. 12:00 rozpoczniemy modlitwę „Ojcze nasz” oraz „Anioł Pański” – zachęcamy do odmówienia modlitwy w swoich domach w łączności z parafią (transmisja online na stronie: MB Królowej Polski – Kraków Nowy Ruczaj). W dniu jutrzejszym istnieje możliwość podjęcia duchowej adopcji dziecka poczętego. Więcej informacji: https://www.duchowa-adopcja.pl/ Zachęcamy do podjęcia adopcji, złożenia przyrzeczenia i modlitwy w swoich domach. Po ustaniu epidemii podczas uroczystej Mszy św. złożymy wszystkie podjęte adopcje na ołtarzu.


Formuła przyrzeczenia Duchowej Adopcji:

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, wiedziony(a) pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych, (ja, ………………..) postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia ……………….. w Święto / Uroczystość ……………….. biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.

Postanawiam:

odmówić codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego
codziennie odmówić jedną tajemnicę różańca
przyjąć nadto (nieobowiązkowo) postanowienia:
………………..


Modlitwa codzienna

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nie narodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.