Drodzy Parafianie!

Drodzy Parafianie !

W związku z epidemią koronawirusa w dzisiejszą niedzielę decyzją biskupa został odwołany obowiązek katolików do uczestnictwa we Mszy Św. Nasza świątynia jest otwarta przez cały dzień i Msze św. były odprawiane jak w każdą niedzielę dla tych którzy mają potrzebę pomodlić się. Eucharystia o godzinie 11.15, 12.30, 14.00 i nabożeństwo Gorzkich Żali były transmitowane na żywo z naszego kościoła ze strony internetowej naszej parafii. Nieustannie modlimy się w intencji naszych parafian i prosimy Boga o ustanie epidemii koronawirusa w Polsce i na świecie.

Pragnę prosić parafian o zachowanie wszelkich środków ostrożności i wykonywanie poleceń służb państwowych. Jako ludzie wierzący starajmy się powierzyć Bogu zdrowie i życie swoje bliskich. Ze spokojem powierzmy Bożej Opatrzności nasze życie. Starajmy się wspierać duchowo i materialnie naszych bliskich, szczególnie chorych, starszych i bezdomnych. Ten czas dany nam od Boga jest również sprawdzianem naszej wiary.

Pragnę też prosić parafian, którzy nie uczestniczyli dzisiaj we Mszy Św. aby złożyli drobną ofiarę na rzecz naszej parafii. Parafia jest utrzymywana z ofiar wiernych. Można te środki przelać na konto naszej parafii.

Numer Konta: Bank PKO SA 10 1240 1444 1111 0000 0936 3511

Ks. Proboszcz Grzegorz Odrzywołek