Żywa Szopka

W przededniu Uroczystości Trzech Króli, tradycyjnie w naszej parafii została zorganizowana Żywa Szopka. Zgromadziła ona tłumy wiernych nie tylko z naszej parafii.  W Żywej Szopce wystąpili: Święta Rodzina, Trzej Królowie, pasterze i anioł. W zagrodach obok stajenki nie zabrakło również różnych zwierząt. W czasie trwania Żywej Szopki procesyjnie wraz z Świętą Rodziną udawaliśmy się na Msze święte, po których wracaliśmy do szopki, aby oddać cześć Nowonarodzonemu Jezusowi. Przy akompaniamencie akordeonistów – górala i krakowiaka oraz saksofonisty (dusz)pasterza oraz zgromadzonymi wiernymi śpiewaliśmy kolędy. Dziękuję parafianom i gościom za wspólną modlitwę, kolędowanie i radosną atmosferę. Bardzo dziękuję wszystkim którzy zaangażowali się do zorganizowania i przeprowadzenia Żywej Szopki. Dziękuję parafianom ale i przybyłym z okolic Kalwarii Zebrzydowskiej i Proszowic, którzy przywieźli zwierzęta i czynnie włączyli się w przebieg naszego świętowania.
ks. Piotr Waligóra

Zdjęcia dostępne na: ŻYWA SZOPKA

Filmiki dostępny pod linkami: WSPÓLNE KOLĘDOWANIE oraz WSPÓLNE KOLĘDOWANIE 2