Podziękowanie

W sobotę 25 maja 2019r. odbyła się organizowana przez naszą parafię, XII Piesza Pielgrzymka z sanktuarium Bożego Miłosierdzia z krakowskich Łagiewnik do sanktuarium Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej. Trasa liczyła 33 km.
W pielgrzymce wzięli udział mieszkańcy Krakowa, spośród których tradycyjnie najwięcej było mieszkańców Nowego Ruczaju, Kobierzyna, Kurdwanowa oraz Łagiewnik. Byli również pątnicy spoza naszego miasta, którzy specjalnie przyjechali do Krakowa, aby pielgrzymować do Pani Kalwaryjskiej. W pielgrzymce uczestniczyli mieszkańcy
Kalwarii Zebrzydowskiej, Katowic, Tarnowa, a także z Ukrainy ze Lwowa.

Pragnę podziękować wszystkim uczestnikom za ich świadectwo wiary i wspólną modlitwę. W sposób szczególny dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do organizacji tej pielgrzymki, a więc: Służbie Medycznej LAZARUS,
grupie porządkowej z naszej parafii, grupie muzycznej, państwu Liszkom z ul. Obozowej, państwu Chmielom z Gaja
oraz państwu Tokarskim z Kurdwanowa. Już dzisiaj zapraszam na XIII pieszą pielgrzymkę z Krakowa do Kalwarii Zebrzydowskiej, która będzie 30 maja 2020r.

ks. Piotr Waligóra

Wspomnienia z XII Pieszej Pielgrzymki z Łagiewnik do Kalwarii: Film

Galeria zdjęć dostępna pod adresem: XII Piesza Pielgrzymka z Łagiewnik do Kalwarii