Nowi ministranci w naszej parafii

Nowi ministranci w naszej parafii
W Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata ksiądz Proboszcz pobłogosławił dwunastu kandydatów na ministrantów i włączył ich do parafialnej służby liturgicznej. W czasie Eucharystii kandydaci wypowiedzieli swoje przyrzeczenia, a ministranci i lektorzy odnowili ślubowanie. Gratulujemy nowym ministrantom: Mateuszowi, Michałowi, Adamowi, Ryszardowi, Piotrowi, Mikołajowi, Bogumiłowi, Bartoszowi, Krzysztofowi, Józefowi, Hugo i Maksymilianowi. Życzymy im błogosławieństwa Bożego i wytrwałości. Niech zaszczytna służba Bogu w Kościele będzie dla nich honorem. Zachęcamy innych chłopców do pełnienia posługi ministranta w naszej świątyni.