Podziękowania X piesza pielgrzymka z Łagiewnik do Kalwarii Zebrzydowskiej

Majówka w drodze”

W sobotę 27. maja 2017r. odbyła się jubileuszowa X PIESZA PIELGRZYMKA z sanktuarium Miłosierdzia Bożego z krakowskich Łagiewnik do sanktuarium Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej. Organizatorem tej pielgrzymki jest nasza parafia. W tym roku w pielgrzymce uczestniczyło ok. 800 pątników. Część pielgrzymów z Kalwarii do Krakowa wracała rowerami.

Serdeczne podziękowania kieruję wszystkim uczestnikom, a szczególnie zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie tej pielgrzymki: grupie muzycznej pochodzącej z Prokocimia, osobom kierującym ruchem i pełniącym służbę porządkową zarówno z parafii MB Królowej Polski, jak i z Kalwarii Zebrz., p. Serafinom z ul. Koszarówka, p. Liszkom z ul. Obozowej, p. Kłosowskim z Klinów, p. Jabłońskim z Ruczaju, p. Tokarzom z Kurdwanowa, p. Chmielom z Gaja, p. Suwadom ze Skawinek oraz p. Waligórom z Kalwarii Zebrz. i Stanisławia k. Kalwarii oraz kapłanom pełniącym posługę sakramentu pokuty: ks. Maciejowi z parafii ze Wzgórz Krzesławickich, o. Maciejowi – kombonianinowi, kapłanom z parafii MB Królowej Polski: ks. Grzegorzowi – proboszczowi, oraz ks. Konradowi.

Już dziś zapraszamy na XI Pieszą Pielgrzymkę z Łagiewnik do Kalwarii, która odbędzie się w Dniu Matki – 26. maja 2018r.

ks. Piotr Waligóra – organizator i przewodnik pieszo/rowerowej pielgrzymki